Dúzs története

Dúzs története
duzs_cimer_350

A népi etimológiával szemben Dúzs nevének eredete valószínűleg a XIII. században divatos szláv eredetű

Dus személynévből származik. A krónikában először 1230-ban említik Dúzsként az erdőkkel körülvett falut, a török időkben lakott volt, de a felszabadító háborúk alatt elnéptelenedett. 1740 és 1780 között, Mária Terézia uralkodása idején kezdődött meg a község újbóli betelepítése, főként német ajkú családokkal. A település szinte teljes egészében német nemzetiségű volt, egészen az 1946-os kitelepítésükig, mikor az ország különböző területeiről magyar családokat telepítettek a helyükre. Bukovinából 42 székely család érkezett, Budapest és környékéről 28 család jött, de települtek ide Biharból és Csongrádból is, összesen 7 család. A falu lélekszáma a 1930-es évek végén meghaladta a 650 főt, melyet ezt követően sosem ért már el.
Az év eleji adatok alapján 241 fő alkotta a település lakosságát, mely összetételét tekintve meglehetősen heterogén.Cigányok, magyarok, németek és székelyek egyetértésben élnek Dúzson.

Örökségünk

Az Örökségünk című fejezetben a településképi szempontból meghatározó táji és természeti értékeket, illetve építészeti és településképi jellemzőket ismertetjük. Megítélésünk szerint az értékvédelem első és egyben egyik legfontosabb eleme a táji és a természeti értékek. Ahhoz, hogy az ember  kiegyensúlyozott és boldog életet tudjon élni, egy élhető közegre  van szüksége. Természetesen az egyéni preferenciák akár drasztikus mértékben is különbözhetnek, azonban  a biztonságos, szennyeződésektől mentes, folyamatosan megújuló, zöld környezetre közösen bólintanánk  rá. Mindez létrejöttének egyik alapfeltétele a települést övező erdőségek, illetve a természetes vizek védelme, mely viszont már túlmutat a helyi érdekeken. Ebből is kifolyólag Dúzs erdőségeinek nagy része, illetve a Kapos menti területek az Országos Ökológiai Hálózat részét képezik, így kiemelt védelem alatt állnak. Dúzs külterületének  környezeti szempontból legértékesebb részei a település déli, erdőkkel borított védett területei, melyek a Natura2000 hálózathoz tartoznak. Egyes részei, mint a Lengyel-Hőgyészi erdők a  Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges természet-megőrzési területek. A területe k értéke nem csak a flórában, hanem az abban élőhelyre lelő faunában is testet ölt. A valaha a községhez tartozó erdőben termett a II. világháború előtti   leghíresebb magyar trófea.

Zichy Rubido Iván által 1929 őszén elejtett, rendkívüli terpesztése miatt „magyar ökörnek” elkeresztelt gímszarvas, mely több nagydíjat és aranyérmet is nyert. A napjainkban is kiemelkedőnek számító 214 Nadler pontot érő trófeát  ma a Természettudományi Múzeum őrzi. A biodiverzitás védelme, az ökológiai hálózat folytonosságának biztosítása, valamint a harmonikus tájszerkezet megőrzése szabályozásokat kíván meg, melynek célja, hogy Dúzs az elkövetkező generációinak számára is tovább öröklődjön falu  gazdag élővilága.

Megosztanád egy ismerősöddel?